Individueel intelligentie onderzoek

Er zijn verschillende redenen om te besluiten tot een intelligentieonderzoek:

  • Wellicht wilt u weten welke leerprestaties u van uw kind mag verwachten.
  • Mogelijk denkt u aan hoogbegaafdheid bij uw kind.
  • Waarom gaan sommige dingen goed op school en andere dingen niet?
  • Waarom heeft de CITO-toets een andere score opgeleverd dan u had verwacht?
  • Second opinion onderzoek bij tegenvallende resultaten op NIO, CITO of een eerder afgenomen intelligentie test.
  • U wilt de intelligentie van uw kind objectiveren.
  • Wat zijn de sterke kanten en minder sterke kanten van uw kind? 


Wat is een intelligentieonderzoek?

In een intelligentieonderzoek  wordt het intelligentieniveau, ook wel intelligentie quotiënt (IQ), van uw kind bepaald. Het IQ is een maat voor de vaardigheden van een kind, die wordt berekend op basis van de uitkomsten van een intelligentieonderzoek. Door de intelligentiescore te vergelijken met de scores van andere kinderen van zijn of haar leeftijd kan een uitspraak gedaan worden over het intelligentieniveau.  


Hoe lang is een intelligentieonderzoek geldig?

De uitkomst van een onderzoek is maximaal twee jaar geldig. Bij jongere kinderen is dit zelfs korter, omdat zij in een kortere tijd een grotere ontwikkeling meemaken dan oudere kinderen of volwassenen.

Terug naar Contact                                           Terug naar Voor welke vragen?