1nP

1nP biedt zowel Basis Geestelijke Gezondheidszorg (BGGz) als Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg (SGGz). 

Stichting 1nP is een landelijk netwerk van bijna 600 vrijgevestigde professionals in de geestelijke gezondheidszorg die overal in Nederland voor u klaarstaan. Deze professionals werken zowel in de Basis GGz als de Specialistische GGz. Uw huisarts of het Sociaal Team bepaalt aan de hand van de ernst van de klachten van uw zoon/dochter welke vorm van geestelijke gezondheidszorg hij/zij nodig heeft. 

In de visie van 1nP is elk individu in staat het eigen leven vorm en inhoud te geven. Indien daarbij problemen optreden, dient de zorg zo georganiseerd te zijn dat deze haar doel bereikt en optimaal bijdraagt aan effectieve vermindering van klachten en problemen. Daarbij gaat het niet alleen om het oordeel van de professionele hulpverlener maar zeker ook om de beleving van de cliënt.

1nP wil dicht bij de cliënt hulp verlenen en via het netwerk van de eigen organisatie de behandelaar die de contacten met de cliënt voor zijn rekening neemt, optimaal ondersteunen. Daarbij maken zij voor zowel de behandelaar als voor de cliënt gebruik van moderne communicatiemiddelen en -technieken.